آرشیو ماهانه: آوریل 2017

کلن مکانی برای توهمات

تذکر: «کلن مکانی برای توهمات» عنوان مقاله‌ی جنجال برانگیز کمال داوود روزنامه‌نگار و نویسنده‌ی جوان الجزایری است که برای بار اول در روزنامه‌ی لا رپوبلیکا(۱) در ایتالیا انتشار یافت و سپس روزنامه‌ی لوموند(۲) به...

کمال داوود کیست؟

این نام زمانی در فرانسه بلندآوزه شد که انتشارات معتبر «اکت سود»(۱) در ماه می‌ (۲۰۱۴)، رمان «مرسو، برسی معکوس»(۲) را به بازار کتاب عرضه کرد. این رمان در حقیقت واکنشی است به رمان...