آرشیو ماهانه: می 2017

سلان شاعر حافظه

سلان غریب‌ترین شاعر قرن بیستم است. مانند او هیچ شاعری آلمانی زبان هم‌عصرش، الهامات شاعرانه‌اش را با واژه، زبان و زمان این‌طور نیامیخته است. شاید رنه شار، دوست سلان و شاعر شهیر فرانسوی هم‌عصرش...