آرشیو ماهانه: اکتبر 2019

سوزان سانتاگ، “وجدان بیدار عامه امریکا”

نوشته: حسین مبلغ  | مقاله نویس، فیلسوف، منتقد هنر و ادبیات، داستان نویس، سفرنامه نویس، فیلمساز، فعال سیاسی-، سوزان سانتاگ‌ (۱۹۳۳-۲۰۰۳) همزمان‌ همه این ها در سطح بالایی بود و در همه این زمینه‌ها با...